Total Posts
19
In
0
max: 0
min: 0
avg: 0
Out
0
max: 0
min: 0
avg: 0
Diff
0

“ถ้าบอก ฉันจะลืม ถ้าสอน ฉันจะจำ ถ้าให้ฉันมีส่วนร่วม ฉันจะได้เรียนรู้”

"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn."

(Benjamin Franklin)

Flipped Classroom

ทุก ๆ วัน คุณครูนับหมื่นจะสอนบทเรียนเดิม ๆให้กับนักเรียนนับล้าน ทุก ๆ คืน นักเรียนนับล้านก็จะต้องนั่งทำการบ้านเดิม ๆ พยายามแก้โจทย์แบบเดิม ๆ แต่ “ห้องเรียนกลับด้าน” จะเปลี่ยนกิจวัตรเดิม ๆ นั้นไปโดยสิ้นเชิง

The Flipped Classroom is a method of teaching that is turning the traditional classroom on its head. Homework is done in class and students watch the instructions by themselves using video. Watch in English

Technique: Make Student Leaders

เราขอนำเสนอเกี่ยวกับ “ผู้นำนักเรียน” ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณครูสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับนักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ และช่วยให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและชั้นเรียนของตนเอง Watch on Youtube

A simple method that allows teachers build self-esteem and a feeling for responsibility by giving students specific tasks they then handle in rotation. Watch in English

Technique: Classroom Pledge

คุณสามารถสร้างมาตราฐานการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียนได้ง่ายด้วยเทคนิคนี้ ซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการสร้างห้องเรียนตามกฎของเด็กๆกันเองค่ะ

The classroom pledge helps create learning and behaviour standards as it allows students to set their very own classroom rules. Watch in English

“ธรรมชาติลึก ๆ ของมนุษย์คือการต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า"

"The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated." (William James)

Technique: Spot Eye Problems

การตรวจสายตาเด็กเบื้องต้นสำหรับคุณครูและ­ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันปัญหาการเรียนรู้และปัญหาสายต­าให้ทันถ่วงที Watch on Youtube

Teachers and Parents learn to spot whether a child has eye problems, which can be a significant learning disadvantage if not detected and corrected accordingly. Watch in English

Download Eye Chart

Technique: Cold Call

เทคนิค Cold Call คือ การถามคำถามที่นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มความเข้าใจในการเรียน พร้อมทั้งกระตุ้นความสนใจและความสัมพันธ์ของเด็กในห้องเรียนอีกด้วย

Cold Call is a question technique. It ensures that all students get to respond to questions and therefore increase attentions, learning outcomes and a sense of community. Watch in English

Technique: Attention High

เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในห้องเรียนและเพิ่มประสบการณ์ความรู้รอบตัวให้กับนักเรียน

This technique helps Teachers to increase attention in the lessons and therefore also the overall learning experience. Watch in English

Teaching Game: Fruit Salad

กับเพิ่มความคุ้นเคยกันในกลุ่มเหมาะสำหรับทุกวัยโดยแนะนำจำนวนผู้เล่นควรอยู่ที่ 8-30 คน

Fruitsalad is a fun game, teachers can play with a group of 8-30 from the age of 8. It allows students to get to know each other in a fun and relaxing atmosphere. Watch in English

“ไม่สำคัญหรอกว่าเราได้สอนอะไรไปแล้ว มันสำคัญที่ว่าคุณได้เรียนอะไรไปต่างหาก”

“It doesn’t matter what we cover, it matters what you discover”

(อาจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัย MIT)

Technique: Instruct for Mastery Learning

เทคนิคการเพิ่มศักยภาพการจัดระบบองค์ความรู้สำหรับคุณครูที่จะให้เข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้ลึกซึ้งอย่างแม่นยำ

Teaching for Mastery Learning is an advanced technique for teachers to build and maintain high standards of knowledge and a deep understanding of the content. Watch in English

Teaching Game: การละเล่นพื้นบ้าน "งูกินหาง" (Snatch the Snake's Baby)

การละเล่นพื้นบ้านของไทยเราเองที่สอดแทรกภูมิปัญญาส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการร้องเพลงสร้างความสนุกสนานพร้อมกับฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และอีกทั้งยังได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วยค่ะ

Traditional Thai group game for kids to learn about and experience team-work while singing and having fun.

"การสอนที่ดีเกิดจากการเตรียมตัว 25% อีก 75% ที่เหลือคือการเล่นให้ใหญ่"

"Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths pure theatre."

(Gail Godwin)

Teach on YouTube!

เรากำลังมองหาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หรือคุณครูมืออาชีพที่มีความเชื่อ ว่าทุกๆคน ไม่ว่าจะรวยหรือจน จะเด็กหรือแก่ ควรได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เราจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสื่อการศึกษาที่ได้ผลจริง จากการได้ทดลองทำ คิดวิเคราะห์ และแบ่งปันคำวิจารณ์กับเพื่อนร่วมชั้น หากคุณมีเป้าหมายที่ตรงกับเรา เราอาจมีโอกาสสร้างสิ่งที่สวยงามด้วยกัน Email us!

We are looking for experts, professional or classical trained teachers that believe that everybody, rich or poor, white or black, should have access to good quality education. Together we aim to develop deep learning by doing experiences with peer to peer feedback. If you are interested, contact us.

IMG_4840

“บรรยากาศต้องสามารถกระตุ้นให้เด็กสนใจอยากเรียนรู้ ทำกิจกรรม และตักตวงประสบการณ์ด้วยตนเอง”

"The environment must be rich in motives which lend interest to activity and invite the child to conduct his own experiences." (Maria Montessori)

Attention Span: 18 Minutes Max

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีดีโอตัวนี้ มาจากผลการวิจัยของ Joan Middendorf และ Alan Kalish ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1996 ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสมาธิของนักเรียนในมหาวิทยาลัย ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ช่วงเวลาของความสนใจต่อการเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นดังนี้ อาจารย์จะให้เวลานักเรียนเพื่อจัดแจงเตรียมพร้อมก่อนการเรียนประมาน 3-5 นาที จากจุดนี้นักเรียนจะมีสมาธิการเรียนสูงสุดต่อเนื่องได้นานเพียง 18 นาทีเท่านั้น หากเลยระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไร วิชาที่น่าสนใจขนาดไหน ก็เป็นการยากที่เด็กๆจะกลับมาสนใจเหมือนเดิมค่ะ แต่อย่างไรก็ตามสมาธิและความสนใจจะสามารถกลับมาอีกครั้งในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายของชั่วโมงการเรียน

Joan Middendorf and Alan Kalish, in 1996 published a detailed account of the ebbs of college students’ focus during class. Breaking the session down by minute, the professors determined that students needed a three- to five- minutes of settling down, which would be followed by ten to eighteen minutes of optimal focus. Then - no matter how good the teacher or how compelling the subject - the kids would lose it.

Screen Shot 2015-01-19 at 8.24.56 PM

“หน้าที่ของฉันไม่ใช่การสอนเลข แต่หน้าที่ของฉันคือการสอนให้เธอรู้จักเรียนรู้ ส่วนการเรียนเลขเป็นหน้าที่ของเธอ”

"It’s not my job to teach you math; it’s your job to learn math; it’s my job to teach you how to learn."

(Teacher at Oakland Unity High School)

สุดยอดเทคโนโลยีสำหรับครูประจำปี 2015 Best of Tech for Educators

--

Khan Academy

คอร์สเรียนฟรีสำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน / forever-free online classes of anything for learners and educators http://khanacademy.org

--

Learner-Mosaic

แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / an app to help parents turn daily interactions with your preschooler into meaningful learning moments http://kidaptive.com/learner-mosaic

--

Patience

พื้นที่ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ ปรับแต่งและขายคอร์สออนไลน์จากเว็บไซต์ของคุณได้ตามต้องการ เริ่มต้น 29 ยูโรต่อเดือน / a beautiful platform to create, customize and sell online courses from your own website. Starting at 29 Euro/month. http://www.patience.io/

--

Newsela

อัพเดตข่าวรายวันตามระดับความยากง่าย พร้อมแบบทดสอบคอยช่วยวัดความก้าวหน้าในการอ่าน / publishes news daily at five levels of complexity with aligned quizzes to measure the reading progress https://www.newsela.com

--

Eliademy

ชั้นเรียนออนไลน์ที่จะช่วยทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้สร้าง แบ่งปัน และจัดการคอร์สเรียนด้วยตัวเองแบบฟรี ๆ / supports educators and students with free online classrooms that enable them to create, share and manage courses. https://eliademy.com

--

Versal

ช่วยให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม / allows you to create creative online courses including homework assignments and other features https://versal.com

--

Socrative

ช่วยให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม / helps teachers engage students with educational activities anywhere to receive instant graphic feedback http://www.socrative.com

--

Zaption

ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟได้จากวิดีโอบน Youtube: ตัด วาง ตกแต่ง แชร์ และทดสอบ / allows educators you to create interactive lessons using youtube videos: cut, paste, enrich, share and test http://www.zaption.com

--

Teaching Channel

รวบรวมวิดีโอกว่า 900 คลิปเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ / over 900 free videos of effective teaching practices https://teachingchannel.org

--

Educreations

ช่วยให้คุณครูสามารถสร้างวิดีโอประกอบการสอนแบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยน iPad ให้กลายเป็นกระดานที่มีลูกเล่นมากมาย / helps teachers to create online video lessons. It’s app transforms the iPad into a recordable, interactive whiteboard https://educreations.com

--

eSparkLearning

ช่วยให้คุณครูและเจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับ iPad และแอพพลิเคชั่นการศึกษาอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย / helps teachers and admins to manage iPads and the vast ecosystem of educational apps http://esparklearning.com

--

Better Lesson

มาพร้อมบทเรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรมอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยม 6 กว่า 10,000 ชิ้น / over 10,000 free and complete lessons of math, english literature and science ranging from Kindergarten to class 12 http://betterlesson.com

--

BrightBytes

เครื่องมือที่จะช่วยโรงเรียนทำการประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีและแปลงตัวเลขต่าง ๆ ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการ / a tool for schools to evaluate their technology needs and transform data into meaningful information http://www.brightbytes.net

--

Securly

เครื่องมือที่จะช่วยให้โรงเรียนคอยสอดส่องและกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ให้ท่องเว็บได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น / a web-filter for schools to measure and ensure safe access http://www.securly.com

--

Chalk

ช่วยให้ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถจัดการตารางเรียน รายงาน และการบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ / helps teachers and school admins to organise lessons, assignments and schedules https://www.chalk.com

--

Class Dojo

เครื่องมือที่จะช่วยคุณคุณจัดการกับพฤติกรรมในห้องเรียน สื่อสารกับนักเรียน และติดต่อผู้ปกครองได้เมื่อจำเป็น / a platform for teachers to manager behaviour in classrooms, connect to students and reach out to parents. https://www.classdojo.com

--

UpEducationnetwork.org

องค์กรที่ปรึกษาเพื่อสังคมซึ่งจะช่วยพัฒนาโรงเรียน / a nonprofit consultancy that transform underperforming public schools http://upeducationnetwork.org

--

NearPod

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างและแชร์บทเรียน และติดตามผลได้ตามต้องการ / an app that allows teachers to create and share interactive lessons and gather feedback http://www.nearpod.com

--

Quipper

สำหรับคุณครูที่ต้องการจะจัดการชั้นเรียน สื่อสาร และมอบหมายการบ้านกับนักเรียน / for teachers to manage their classrooms, connect to students and create assignments http://www.quipper.com

--

edmodo

พื้นที่สังคมออนไลน์ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณครูจะได้พบปะกับนักเรียนมากขึ้น / a social platform to connect teachers with their students http://www.edmodo.com

--

Learn Zillion

เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอ แบบประเมิน และรายงานความก้าวหน้าไว้ในที่เดียว / a learning platform that combines videos, assessments, and progress reporting http://learnzillion.com

--

Nepris

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะมาสอนว่าสิ่งของต่าง ๆ นั้นทำงานอย่างไรผ่านทางวิดีโอ / connects classrooms via video to industry experts to teach how stuff really works http://www.nepris.com

--

School Zilla

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงเรียนและเขตการศึกษา / helps schools and district make more sense of the data they collect https://schoolzilla.org

--

Schoology

เครื่องมือจัดการชั้นเรียนฟรีสำหรับคุณครู ตั้งแต่การมอบหมายการบ้านไปจนถึงการติดตามผล / free class management tool for teachers to organise class, give assessments and collect feedback http://www.schoology.com

--

BloomBoard

เครื่องมือการจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนและประเมินความก้าวหน้าของครูผู้สอน / a organisation tool for schools to support and measure their teachers progress http://www.bloomboard.com

--

TeachBoost

เว็บไซต์ติดตามผลที่จะช่วยให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพครูได้อย่างต่อเนื่อง / an observation platform that helps schools and districts develop a culture of ongoing, continuous improvement among its teachers https://teachboost.com

--

Curriculet

เว็บไซต์ที่คุณครูจะสามารถสร้าง แบ่งปัน และสอนการอ่านแก่นักเรียน / a platform to help teachers to create, share, and teach reading http://curriculet.com

--

Kinvolved

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยบันทึก วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน / an app that records, analyses, and communicates students attendance data http://kinvolved.com

--

Classdojo

เครื่องมือจัดการพฤติกรรมภายในห้องเรียนที่จะช่วยให้คุณครูปรับปรุงพฤติกรรมและทำให้ชั้นเรียนน่าเรียนยิ่งขึ้น / an in-classroom behavior management tool that helps teachers improve behavior and make class more engaging http://classdojo.com

--

EduCanon

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณครูสามารถสร้างวิดีโอประกอบการสอนพร้อมเพิ่มความน่าสนใจด้วยคำถามและคำอธิบายแบบฟรี ๆ / a free tool to help teachers create they own lesson videos and enrich them with dynamic questions and explanations http://www.educanon.com

--

Teach Scape

เครื่องมือสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่จะช่วยพัฒนาการสอนของคุณครู / helps schools and colleges to coach and train teachers http://www.teachscape.com

--

Character Lab

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยคุณครูกำหนดและติดตามพัฒนาการของเด็ก / a nonprofit that helps teachers influence and track character development such as curiosity and grit http://characterlab.org

--

You Cubed

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เผยแพร่เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ฟรี / a nonprofit providing free K-12 mathematics teaching techniques and resources http://www.youcubed.org

--

New Leaders

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้นำและผู้ที่ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารโรงเรียน / trains individuals with leadership potential to become school principals. http://www.newleaders.org

--

GreatSchools

เว็บไซต์จัดอันดับโรงเรียนเพื่อช่วยผู้ปกครองตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ใช่และโหวตให้กับโรงเรียนที่ชอบ / ranks schools to allow parents see where to send their kids and vote with their feet http://www.greatschools.org

--

Teach: Classkick

ครูผู้สอนสามารถให้การบ้านผ่านทาง iPad นักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามและคุณครูสามารถตรวจการบ้านและส่งคืนให้กับนักเรียนได้ทันที / teachers create assignment for iPads, students can raise hands and teachers give individualised, real-time feedback http://www.getclasskick.com/